W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X

Szanowni Państwo! Ze względu na bezpieczeństwo i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19, pragniemy poinformować Państwa, iż nasza Fundacja działa bez zmian. Ze względu na obecną sytuację, jesteśmy zmuszeni jednak ograniczyć fizyczny kontakt z podopiecznymi i darczyńcami do minimum. Nasi wolontariusze ciągle pracują, natomiast większość kontaktów odbywa się za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznej. Pamiętajmy jest to czas próby dla nas wszystkich. W tych dniach nie można zapomnieć o potrzebujących, którzy obecnie jeszcze bardziej liczą na nasze wsparcie. Tych z Państwa, którzy pragną przekazać darowiznę na rzecz podopiecznych, zachęcamy do korzystania z płatności elektronicznych.

Firmy


CENOS SP. Z O.O.

CENOS SP. Z O.O.
Fir­ma dzia­ła­ po­nad 25 lat na ryn­ku. Zaj­mu­je­ się pro­duk­cją i sprze­da­żą pro­duk­tów spo­żyw­czych. Na­le­ży­ do naj­więk­szych pol­skich pro­du­cen­tów i dys­try­bu­to­rów ry­żu (bia­łe­go, par­bo­iled, brą­zo­we­go i ba­sma­ti), ka­szy (jęcz­mien­nej i gry­cza­nej), gro­chu, fa­so­li i płat­ków. Współ­pra­cu­je­ z naj­więk­szy­mi sie­cia­mi han­dlo­wy­mi, do­star­cza­jąc za­rów­no pro­duk­ty Ce­nos, jak i pro­duk­ty w mar­kach wła­snych sie­ci.

Partnerzy